fredag 17 januari 2014

Boken Simlinjen av Svenska Simförbundet


Nu finns boken Simlinjen tillgänglig som är Svenska Simförbundets utvecklingstrappa och visar hur en optimal och långsiktig simutveckling bör se ut baserat på erfarenhet, forskning och framtidsanalys. 

Jag hade äran att vara med i projektgruppen som leddes av simförbundets sportchef Henrik Forsberg. Jag var involverad i de tre sista utvecklingsstadierna från ungdomssimning till elit. 

Tio nyckelfaktorer för bästa möjliga simutveckling
Bokens första del är teoretisk och beskriver tio nyckelfaktorer som alla tillsammans utgör grunden för bästa möjliga simutveckling, till exempel specialisering, träningsbarhet och tävlingsplanering. Den andra delen går igenom alla åtta utvecklingsstadier var för sig utifrån syfte, mål, innehåll och vilka färdigheter som bör uppnås i vilken ålder.

//Ludde


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar