måndag 26 maj 2014

Ledare, tränare och olympier vill ha en timme idrott om dagen i skolan

478 idrottsprofiler med anknytning till SOK – ledare, olympier och tidigare aktiva på OS-nivå – genomför i dag tillsammans ett offentligt upprop under rubriken "mer idrott i skolan"


Fysisk aktivitet är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser under uppväxten har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva hela livet. Forskning visar att träning påverkar både hälsa och inlärningsförmåga positivt.

Efter genomförd grundskola ska varje elev idag ha fått 500 timmars Idrott och Hälsa. För elever på högstadiet innebär det i genomsnitt 1 timme och 20 minuters fysisk aktivitet per veckan vilket motsvarar 12 minuters träning per dag. Det är inte tillräckligt för att få effekt oavsett det rör sig om hälsa eller idrott, speciellt inte under en tid när det spontana idrottandet försvinner mer och mer och våra barn tenderar att vara alltmer stillasittande. Vi behöver mer idrott i skolan!

Läget är alarmerande, inte bara för individerna och samhället i stort utan också för utvecklingen inom idrotten. Oavsett vilken idrott ett barn väljer att börja med är det av stor betydelse att man som barn lärt sig grunderna i att kasta, hoppa och springa. Tyvärr har allt för få barn med sig dessa färdigheter i bagaget när de idag börjar i en förening. Detta gör att blir det svårare att lära sig en idrott, ha kul med idrotten så att man fortsätter länge och kanske t o m blir en duktig idrottare.

Därför föreslår vi att varje elev i grundskolan får rätt till en timmes idrott i skolan per dag. Det kommer att leda till bättre hälsa och till bättre studieresultat. Som bonus får vi dessutom bättre fysiskt rustade barn och ungdomar som får bättre förutsättningar att utvecklas inom och med idrott och några kanske en dag kan nå sin dröm att få tävla för Sverige i Olympiska Spelen.

Svenska Olympier samt ledare och tränare för olympiska landslag 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar